Samtalsterapi

Ibland hamnar vi i en oönskad livssituation. Vi kör fast i våra tankar, känslor och har svårt för att förstå och se lösningar på våra upplevda problem. Detta påverkar hur vi mår psykiskt men även fysisk och hur vi upplever värk och smärta. Vår Samtalsterapeut Emilia Uvesten Gustafsson håller Samtalsterapi och Coaching utifrån Psykosyntesens förhållningssätt och metoder och finns för dig/ er när du önskar ta en ny riktning i livet. Möjlighet finns att boka tid både för enskild men också par- och relationsterapi.

Psykosyntes är en psykologi som tar hänsyn till hela dig, din kropp, känslor, tankar och själ och utgår ifrån att det är du själv som bär svaren på dina frågor, att du kan påverka din situation och att du har en egen vilja som du förfogar över även om det inte alltid känns så. Den stärker dig och ser till det friska i oss!

Samtalsterapin behandlar ej sjukdom eller ställer diagnoser. Den syftar istället till att du/ ni kan få syn på och bryta destruktiva mönster för att du lättare framöver ska kunna föra en egen trygg, bärande inre dialog som leder till bättre psykiskt välbefinnande. 

Samtalsterapin kan vara för dig som söker stöd eller vill ta tag i och komma vidare från svåra situationer, livsförändringar som skilsmässa, inför pension, arbetslöshet, föräldraskap, anhörigvård, känsla av vilsenhet i livet osv. Du önskar en ny riktning i en viss situation eller i livet som stort. Antal sessioner varierar utefter dina behov, allt ifrån ett par tillfällen till regelbundna samtal som löper över en längre tid.

Vid ett första besök rekommenderas 80 min där du/ ni får möjlighet att pratar om vad det är som du/ ni vill uppnå och vad syftet är med terapin. Du får också då den information du behöver inför om hur det är att gå i terapi, så den blir anpassad just för dig/ er.

Varmt välkommen att boka din tid!