FAQ – Vanliga frågor

Är det lång väntetid innan man kan få behandling?
Extra Text

Vårt mål är att hjälpa dig samma dag du bokar på nätet eller ringer.

Hur många behandlingar krävs?
Extra Text

Ett generellt svar är omöjligt beroende på typen av besvär, hur länge det pågått, din rehab och vardagens påverkan. Behandlingsintervallet har också en viss inverkan. Vi brukar dock se en effekt under de inledande behandlingarna. Svåra fall kan behöva utredas av annan specialist. Du får mer info efter första besöket.

Behöver jag en remiss? Gäller frikort?
Extra Text

Någon remiss krävs inte för att komma till oss. Frikort gäller inte.

Vad är det som knakar och gör det ont?
Extra Text

Knaket kommer av att ett spänningar kring leden förändras. I samband med detta ändras trycket inne i leden och förbättrad rörelse uppstår. Nej, att justera ryggen gör inte ont.

Behandlar ni alla oavsett ålder?
Extra Text

Ålder är normalt inget hinder. Vi behandlar ung som gammal och anpassar våra metoder därefter.

Vad är skillnaden mellan naprapati och kiropraktik?
Extra Text

Grundtanken i de båda behandlingsmetoderna är densamma. Ryggens rörelse och funktion är avgörande för behandlingsresultatet. Stor vikt läggs på hur olika delar i kroppen påverkar varann.

Vad betyder ordet naprapati?
Extra Text

Ordet är en sammansättning av tjeckiskans ”napravit” (korrigera orsaken) och grekiskans ”pathos” (lidande/smärta). Naprapati betyder alltså att finna orsaken till smärtan och korrigera eller behandla den för att uppnå smärtfrihet. Detta kallas även kausal behandling till skillnad från symtomatisk.

Hur gammal är naprapatin som behandlings­form?
Extra Text

Naprapatin grundades av Dr. Oakley Smith i början av 1900-talet. Naprapatin kom till Sverige på 1970-talet.

Vad innebär psykosyntes?
Extra Text

Psykosyntesens grundare Assagioli, lärljunge till Freud, ville betona det friska hos människan. Psykosyntesen är en praktisk psykologiform som vill utveckla människan genom ökad förståelse för och tillit till inre krafter, den egna viljan och eget ansvar.